Laatu ja ympäristö

Laatupolitiikka

Lähtökohtamme on asiakkaan tarpeiden täyttäminen. Laadukkaan tuotteen, erinomaisen toimitustarkkuuden ja sujuvan palvelun ohella tätä voi olla myös esimerkiksi pienet erikoiserät, varaosat tai mahdollisuuksien mukaan hyvinkin nopeat toimitukset.

 • Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja käytössämme on ISO 9001:2015 sertifioitu laadunhallintajärjestelmä.
 • Pyrimme laadukkaaseen lopputulokseen kaikissa prosesseissamme. Seuraamme prosessien suorituskykyä ja asetamme uusia tavoitteita, joilla voimme tehostaa toimintaamme.
 • Pidämme huolen eri sidosryhmien – sekä sisäisten että ulkoisten – tarpeista ja odotuksista.
 • Organisaation johto on sitoutunut aktiiviseksi tekijäksi laadun kehittämisessä. Jatkuva parantaminen tapahtuu johdon ja tuotannon välisellä yhteistyöllä.
 • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti sekä nykyisen tuotannon osalta, että tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen.

Ympäristövastuu ja -politiikka

Jatkuva parantaminen sisältyy myös ympäristökäyttäytymiseemme. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme mahdollisimman vähäiseen ympäristön kuormittamiseen. Myös työntekijämme tuntevat toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrkivät minimoimaan ne omassa toiminnassaan.

 • Käytössämme on ISO 14001:2015 sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä, jonka tuella mittaamme toimintaamme ja asetamme kuormitusta vähentäviä tavoitteita.
 • Energiankulutuksemme on alhaista ja käyttämämme sähkö tulee vesivoimalasta ja katoillamme olevista aurinkopaneeleista.
 • Olemme myös jäsenenä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:ssä, joka on voittoa tavoittelematon pakkausten hyötykäyttöä edistävä yritys.
 • Pyrimme minimoimaan hukkamateriaalin määrän. Lähes kaikki siitä, mitä ei pystytä hyödyntämään, päätyy kierrätykseen tai energiaksi.
 • Olemme sitoutuneet noudattamaan ympäristölainsäädäntöä sekä ekologisen ja sosiaalisen vastuun mukaisia eettisiä tavoitteita.

Kierrätettävyydestä

Tuotteemme ovat helposti kierrätettäviä:

 • Metalliosat voidaan hävittää joko kokonaan sekametallin seassa tai erotella sekametallisiin ja alumiinisiin.
 • Muoviosat kelpaavat energiajätteeseen.
 • Sekajätteeseen päätyy ainoastaan kankaat, ja kun ottaa huomioon niiden painon tuotteen kokonaismassasta, on kierrätettävyysprosentti korkea.